ทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับ Curb Your Enthusiasm Season 12

Curb Your Enthusiasm Season 12 ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก HBO แล้ว แต่เรารู้อะไรอีกบ้างเกี่ยวกับการผจญภัยครั้งต่อไปของ Larry David? HBO ยืนยันว่าได้ต่ออายุ Curb Your Enthusiasm ของ Larry David สำหรับซีซัน...