อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 คนได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสมาชิกของ National Academy Of Inventors

อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตตสองคนได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ สมาคมนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 Jianrong Liศาสตราจารย์ด้านไวรัสวิทยาในวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์และPeixuan Guoผู้ดำรงตำแหน่ง Sylvan G. Frank มอบเก้าอี้ประธานสาขาเภสัชกรรมและการจัดส่งยาในวิทยาลัยเภสัชศาสตร์เป็นหนึ่งในนักประดิษฐ์ทางวิชาการ 169 คนที่ได้รับการเสนอชื่อ National Academy of Inventors (NAI) ในปีนี้ พวกเขาเป็นนักประดิษฐ์รัฐโอไฮโอคนที่...